Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

KATECHEZA W ROKU WIARY - 27.01.2013

Co to jest zasługa? Może zachowały się w naszej pamięci takie sytuacje z dzieciństwa, kiedy w odpowiedzi na naszą prośbę usłyszeliśmy: „jeśli na to zasłużysz” lub „nie zasłużyłeś!”. Wiązały się one w naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować. Także w wieku dorosłym, ile razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego – dobrego lub złego. Jeśli złego, to łatwo jest w tedy powiedzieć: „Należy mi się więcej!”

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 20.01.2013

Czym jest łaska? We wspomnieniach kard. Stefana Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Później zrozumiałem, że matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w łaskę”. Co to znaczy: ubierać się w łaskę? Czym jest łaska?...

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 13.01.2013

Katolicka nauka o usprawiedliwieniu. Sprawiedliwość jest jednym z najcenniejszych, najbardziej pożądanych, a jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia dóbr ludzkości. Z różnych zakątków ziemi codziennie podnosi się głos wołających o sprawiedliwość. W jej imię niejeden chwyta za broń, a jednak ludzkie starania o sprawiedliwość zawodzą. Co więcej, ci którzy walczą o sprawiedliwość nierzadko sami stają się przyczyną nowych niesprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje?

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 06.01.2013

Prawo naturalne a Stary Testament? Kiedy jesteśmy świadkami tworzenia nowych praw przez parlamenty narodowe i instytucje międzynarodowe, jak Unia Europejska, rodzi się pytanie, czy istnieją uniwersalne prawa obowiązujące wszystkich ludzi, wszystkie społeczności? Kto może ustalać takie prawa? Czego mogą i powinny one dotyczyć?

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 30.12.2012

Co to jest Prawo ewangeliczne? Kiedy jakaś wartość – na przykład wartość życia lub zdrowia ludzkiego – jest zagrożona, społeczność ustala prawa, które pomagają jej bronić. W kontekście pojawiającej się współcześnie w rodzinach przemocy próbuje się więc ustalać nowe prawa, które będą broniły tych, którzy są tam krzywdzeni. Prawo może być tu niewątpliwie pomocne, ale nie da się nim ani opisać, ani zastąpić tego, z czego powinny wynikać właściwe relacje w rodzinie – czyli miłości. Trudno bowiem w kodeksie karnym zawrzeć ta oczywiste przepisy, jak te, że matka powinna troszczyć się o swoje dziecko, karmić je, czy wstawać, gdy płacze w nocy, by je przewinąć. Matka byłaby nawet zdziwiona, gdyby ktoś próbował przedstawić jej grubą księgę, zawierająca takie jej obowiązki. Ona spełnia to wszystko – mało tego: gotowa jest nawet oddać życie za dziecko – bo je kocha. W tym jednym słowie: „miłość” zawiera się dla niej całe prawo.

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 16.12.2012

Prawo naturalne. Coraz częściej jesteśmy świadkami lekceważenia podstawowych zasad moralnych, przekraczania kolejnego tabu i szokowania opinii publicznej. Zdarza się, że niektóre zachowania są tak bulwersujące, że nazywamy je wprost nienaturalnymi. Kiedy pijana matka naraża swoje dziecko na śmierć, mówimy o zachowaniu przeciwnym naturze matki. A jakże nazwać tortury w hitlerowskich czy stalinowskich obozach? Czy nie były to zachowania wbrew naturze człowieka?

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 02.12.2012

Co to jest prawo moralne? Dobro wspólne każdej ludzkiej społeczności wymaga pewnego porządku. Ten porządek staje się możliwy przez tworzenie praw, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach byłoby niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może, powinien je natomiast poznawać i przestrzegać.

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 25.11.2012

Co Katechizm mówi o władzy świeckiej? 

W znanej pieśni Jacek Kaczmarski zatytułowanej „Mury”, poeta zagrzewał do walki ze znienawidzoną „władzą”. Piosenka kończyła się gorzkim, ironicznym wręcz spostrzeżeniem, że kiedy już ci, którzy walczyli z uciskiem, sami doszli do władzy, śpiewak został sam, a nowe mury rosły, rosły, rosły… Zmieniły się tylko role. Czy więc ucisk i wykorzystywanie innych jest nieodzownym elementem władzy? Czy świat musi być podzielony na tych, o których mówimy „my”, i tych, o których mówimy „oni”? Czym jest władza i czy w ogóle jest nam ona potrzebna?

 

»

"Cristeros" - wojownicy Chrystusa

„Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!” - krzyczeli idąc do boju, a także patrząc w lufy plutonów egzekucyjnych. Dla rewolucyjnych władz Meksyku z lat 1926-1935 byli zmorą. Ich krwawe zagony mocno wstrząsnęły podstawami ateistycznego państwa. Mówili o sobie: „obrońcy”, „wyzwoliciele”, „ci z ludu”, („defensores”, „libertadores”, „populares”), lecz najbardziej przylgnęło do nich miano „Cristeros” - „chrystusowcy”.

 

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 18.11.2012

Czy naprawdę można kochać Boga, nie widząc Go i czy można nakazać miłość? Pod adresem przykazania miłości Boga i bliźniego istnieje podwójne zastrzeżenie, które daje się słyszeć w tych pytaniach. Boga nikt nigdy nie widział - jak moglibyśmy Go kochać? Poza tym miłości nie można nakazać. Pismo Święte zdaje się potwierdzać pierwszą obiekcję, kiedy mówi: „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20).

»

KATECHEZA W ROKU WIARY - 11.11.2012

Kto nie zna Boga, chociaż w życiu żywiłby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei. Nie posiada tej wielkiej, największej nadziei, która podtrzymuje całe nasze życie (por. Ef 2,12). Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody i wszystkie niepowodzenia, może być tylko Bóg. Nadzieją, która pomoże przejść przez każde cierpienie, także to niezawinione i niezrozumiałe, może być tylko Bóg - Bóg, który nas umiłował, ani na chwilę nie przestaje nas kochać i będzie to czynił „aż do końca”, aż do tego ostatecznego „wykonało się”, które zabrzmi także w momencie mojej śmierci.

»

KATECHEZA: Bł. Maria Angela Truszkowska

Żyli i żyją pośród nas, tacy normalni, tacy ludzcy, a tacy święci czy błogosławieni. I w tym Roku Wiary zatrzymujemy się przy nich nie tylko po to, aby się nimi zachwycać, ale by zaczerpnąć z ich dzieł, pism, by zaczerpnąć z ich duchowej obecność. Zresztą podczas wyznania wiary składu apostolskiego mówimy: wierzę w świętych obcowanie…

»
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl