Środa, 18 września 2019 r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Stanisława Kostki

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 30 listopada 2012 wyświetleń: 1064

KATECHEZA W ROKU WIARY - 02.12.2012

Co to jest prawo moralne? Dobro wspólne każdej ludzkiej społeczności wymaga pewnego porządku. Ten porządek staje się możliwy przez tworzenie praw, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach byłoby niemożliwe. Kodeks drogowy zawiera przepisy, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może, powinien je natomiast poznawać i przestrzegać.

Bóg Stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, a co złe i tą wiedzą podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono dziełem Mądrości Bożej. Jest to ojcowskie pouczenie zapisane w Biblii. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia. Jednocześnie prawo moralne zakazuje dróg, które prowadzą do zła i odwracają od Boga, a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony.

Czym więc jest prawo? Jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne. Jednak prawa stanowione przez człowieka muszą podlegać prawu moralnemu. Istoty nierozumne obdarzył Pan Bóg instynktem, który pozwala im istnieć i spełniać Boży plan. Człowiek jest jedyną istotą żywą, która może szczycić się tym, iż otrzymała od Pana Boga prawo moralne, a obdarzona rozumem, może je rozeznawać i korzystając z niego, kierować się nim w sposób wolny w swoim postępowaniu.

Prawo moralne człowiek poznaje w różny sposób. Znajdujemy je w prawie wiecznym, będącym w Bogu źródłem wszelkich praw. Badając naturę człowieka odkrywamy je w tak zwanym prawie naturalnym, które głosi chociażby podstawową zasadę moralną, że dobro należy czynić, a zło odrzucać. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajdujemy w Starym Testamencie, w Dekalogu. Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w Prawie ewangelicznym, które przez Jezusa Chrystusa i Apostołów wyjaśnia, poucza i nakazuje jak żyć, by osiągnąć wytyczony przez Boga cel. Prawo moralne znajduje swą pełnię i jedność w Chrystusie. To Jezus jest drogą do doskonałości: On przecież powiedział o sobie „Ja jestem Drogą, prawdą, i życiem”. Jego nauka, szczególnie przykazanie miłości Boga i bliźniego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem moralnym. Prawo moralne znajdujemy wreszcie w prawach kościelnych i cywilnych.

Prawo moralne, jako prawo Boże, nie może podlegać głosowaniom czy decyzjom jakichkolwiek parlamentów. Sprawiedliwe prawo ludzkie można zbudować tylko na fundamencie Bożego prawa moralnego. Ludzkie ustawy, jeśli byłyby sprzeczne z moralnym prawem Bożym, są co najwyżej zalegalizowanym bezprawiem i nie mogą obowiązywać. Życie człowieka według takich ustaw stałoby się pasmem nieszczęść.
Czy staram się poznawać prawo moralne, szczególnie to zawarte w Piśmie Świętym i nauce Kościoła? Czy czytam Pismo Święte? Czy staram się korzystać z tych wskazań, a przez to osiągać przewidziane przez Pana Boga szczęście?

Zapamiętajmy: „Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazują dróg zła, oddalających od Boga. Znajdujemy je w prawie naturalnym i w prawie objawionym w Biblii, a także w nauce Kościoła. Drogą do doskonałości jest dla nas Jezus Chrystus i jego nauka.

aktualizowano: 2012-11-30
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl