Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 16 lutego 2013 wyświetleń: 2315

KATECHEZA W ROKU WIARY - 17.02.2013

Przykazania kościelne: Pamiętamy z Katechizmu, że oprócz Przykazań Bożych są jeszcze przykazania, które ustanowił Kościół. Czy Kościół może ustanawiać albo zmieniać jakieś przykazania? Przykazań Bożych nikt zmienić nie może, ale Pan Jezus dał Kościołowi prawo ustanawiania dodatkowych przykazań, które mogą ulegać zmianie.

Kościół został ustanowiony przez Chrystusa na sposób społecznej i widzialnej wspólnoty. To wymaga przepisów, które będą porządkować jego hierarchiczną strukturę, normować sprawowanie sakramentów; aby wzajemne odniesienia wiernych były układane według sprawiedliwości umocnionej miłością; aby życie chrześcijańskie było podtrzymywane, umacniane i popierane.

Ustanawiane przez Kościół w ciągu wieków nakazy i zakazy są zakorzenione w ewangelicznym orędziu samego Chrystusa lub też wyrastają z Jego nauczania. Zadanie ich interpretacji Jezus powierzył Apostołom i ich następcom, zapewniając im specjalną pomoc Ducha prawdy. „Kto was słucha, Mnie słucha” – mówi Jezus do Apostołów. Jak świadczy nauczanie z czasów apostolskich, a więc Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła i innych Apostołów, Kościół ustanowił normy, zasady postępowania i wskazania dla swoich członków, związane z kontekstem historycznym i kulturowym. Wraz z rozwojem Kościoła poszerzało się i doskonaliło prawo kościelne. Jest ono zawarte w rozporządzeniach papieży, biskupów, soborów powszechnych, synodów, w księgach pokutnych, w przepisach liturgicznych, w kodeksie prawa kanonicznego.

Przykazania kościelne są nakazami Kościoła, które określają minimum religijno-moralnych zobowiązań katolików. Ich katalog sięga czasów średniowiecza. Nowe sformułowanie pięciu przykazań kościelnych dla Kościoła w Polsce zostało zatwierdzone przez Jana Pawła II w 202 r. w następującym brzmieniu:

I. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.
IV. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
V. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Te sformułowania różnią się nieco od tych, których nauczyliśmy się na pamięć wiele lat temu. Zmieniła się też w pewnych przypadkach treści przykazań. Nie zmienia się jednak ich istota.

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, przykazania kościelne odnoszą się „do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw ogłoszonych przez władzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego oraz wzrastania w miłości Boga i bliźniego”. Prawdziwa moc tych przykazań nie zawiera się w zewnętrznym autorytecie, ani też w czysto formalnym ich wypełnianiu. Człowiek głęboko wierzący, umocniony darem nowego życia w Chrystusie i napełniony Duchem Świętym potrafi w pełni odczytać sens wszelkich przykazań.

 

Zapamiętajmy: Pięć przykazań kościelnych ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy, życia sakramentalnego, wysiłku moralnego oraz wzrastania w miłości Boga i bliźniego.

utworzono : 2013-02-16
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl