Środa, 18 września 2019 r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława Środa XXIV tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Stanisława Kostki

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 18 stycznia 2013 wyświetleń: 1206

KATECHEZA W ROKU WIARY - 20.01.2013

Czym jest łaska? We wspomnieniach kard. Stefana Wyszyńskiego czytamy: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My - dzieci - siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj. Później zrozumiałem, że matce nie o to szło, bym ubierał się w palto, tylko bym ubierał się w łaskę”. Co to znaczy: ubierać się w łaskę? Czym jest łaska?...

Nie wszystko można kupić. To, co najważniejsze, otrzymaliśmy darmo, bez naszej zasługi. Darmo otrzymaliśmy życie, wiarę, rodzinę, nasze zdolności. Darmo otrzymaliśmy łaskę Bożą. Łaska to dar Boga samego, Jego przychylność, darmowa pomoc, „abyśmy się stali dziećmi Bożymi, uczestnikami natury Bożej i życia wiecznego”. Łaska Boża jest niewidoczna i może być poznana jedynie przez wiarę. Jest duchowym darem Boga dla człowieka, udoskonalającym samą duszę.

Co znaczy: ubierać się w łaskę? Znamy opis Księgi Rodzaju, gdzie po grzechu pierworodnym pierwsi rodzice ukrywają się przed Bogiem, bo są ogołoceni ze wszystkiego, nadzy, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy bez łaski. W sakramencie chrztu nowoochrzczony człowiek otrzymuje białą szatę, „bo stał się nowym stworzeniem i przyoblekł się w Chrystusa”. Odtąd może nazywać Boga „Ojcem”. Otrzymuje życie Ducha, który tchnie w niego miłość i buduje Kościół.

Łaska Boża człowieka wyrywa go z brzydoty i starości grzechu, wypełnia nową miłością Bożą i uświęca, dlatego też nazywana jest łaską uświęcającą lub przebóstwiającą. Jest ona darem stałym, który zamieszkuje w duszy człowieka

Oprócz łaski uświęcającej, włączającej człowieka w życie we wspólnocie z Bogiem, Duch Święty udziela człowiekowi również innych darów na różnych etapach jego życia. Tymi darami są łaski sakramentalne, czyli dary właściwe różnym sakramentom. Są ponadto łaski szczególne, nazywane charyzmatami, które służą dobru wspólnemu Kościoła. Wśród łask szczególnych należy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług wewnątrz Kościoła.

Bóg daje nam łaski całkowicie darmowo i obficie, mówił św. Jan Maria Vainney. Powtarzał, że „ryba nie narzeka na nadmiar wody, podobnie chrześcijanin nie narzeka na nadmiar miłości i obecności Boga w jego życiu”.

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” – pyta św. Paweł Apostoł. „A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” Łaska Boża zależy całkowicie od darmowej inicjatywy Boga. Jednocześnie ta sama łaska Boża domaga się odpowiedzi człowieka.

Zapamiętajmy: Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalniana do uczestnictwa w Jego życiu i do działania ze względu na Niego. Obficie wypływa z miłosiernego serca Boga, pozostaje w służbie miłości, która buduje Kościół i daje życie. Łaska wyprzedza, przygotowuje i pobudza wolną odpowiedź człowieka, zaprasza ludzką wolność do współpracy i ją udoskonala.

aktualizowano: 2013-01-18
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl