Sakramenty

Sakramenty 23 marca 2006 wyświetleń: 53309

Sakramenty

Posługa sakramentana w naszej parafii:

1. Chrzest

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka 2 tygodnie przed terminem chrztu.

Przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC
- dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres) oraz opinię księdza z parafii do której chrzestni należą.

Godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:
- prowadzą regularne życie sakramentalne
- przyjęli Sakrament Bierzmowania
- uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami
- zawarli Sakrament Małżeństwa, jeśli są małżonkami

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:
- udziału w jednej konferencji (sobota przed niedzielą chrzcielną - godz. 17.30 w salkach za plebanią)
- przystąpienia do Spowiedzi św.Sakramentu.

Chrztu św. udzielamy podczas w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 14.00.

2. Pokuta

Posługą sakramentalną w konfesjonałach służymy podczas Mszy świętych w niedziele. w Dni powszednie spowiadamy podczas mszy św. o 6.30 i 800, a także od 18.00. Spowiedź w pierwsze piątki miesiąca trwa od godz. 6.30 do 19.00 (w miesiące poświąteczne i wakacyjne 6.30-8.30 i 16.00-19.00.

3. Eucharystia

Do I Komunii Świętej przygotowujemy uczniów kl. II podczas katechezy w szkole i na Mszach świętych inicjacyjnych w niedziele o godz. 15.00 od października do maja.

4. Bierzmowanie

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież w III klasie gimnazjum. Przygotowaniem jest objęta młodzież ze wszystkich poziomów gimnazjum.

5. Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Zgłaszając się na rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:
- świadectwo Chrztu św. (z datą ważności do 6 miesięcy)
- świadectwo nauki religii z ostatniego roku nauczania
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- dowód osobisty
- przy małżeństwie konkordatowym dokument z USC upoważniający do zawarcia związku małżeńskiego.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa:
- 4 nauki ogólne z duszpasterzem - czwartek godz. 18.30 (salki za plebanią)
- 3 spotkania w Poradnictwie Rodzinnym:
1 spotkanie ogólne - I lub III środa miesiąca godz. 18.00 - (salki za plebanią)
2 spotkania indywidualne (po uzgodnieniu na środowym spotkaniu ogólnym)

Spowiedź św.:
- pierwsza - po zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego,
- druga - bezpośrednio przed ślubem.

6. Sakrament Chorych

Obowiązkiem najbliższej rodziny jest troska o życie duchowe i sakramentalne osób chorych i starszych, które nie mogą przyjść do kościoła. Osoby chore do odwiedzin w domu zgłaszamy telefonicznie lub w biurze parafialnym. W nagłych wypadkach dyżurujący kapłan udaje się do chorego o każdej porze dnia i nocy. Stałych chorych w domach odwiedzamy w raz w miesiącu w sobotę, o terminie odwiedzin kapłan powiadamia odwiedzanych chorych.

Posługa Kapelana Szpitala:
Odwiedziny chorych w salach: wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela z możliwością rozmowy i przyjęcia Sakramentu Pokuty, Komunii Świętej i Sakramentu Namaszczenia Chorych

7. Kapłaństwo

Do Sakramentu Kapłaństwa przygotowują się nasi parafianie:


8. Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański ukazuje naszą wiarę w nieśmiertelność i dalsze życie człowieka po śmierci. Stąd udział w nim ma być naznaczony modlitwą, powagą i chrześcijańską nadzieją.
Msza święta w kościele jest centralnym punktem uroczystości pogrzebowych. Odprawiana jest w dniu pogrzebu o godz. 9.00 (chyba że godzina pochówku to uniemożliwia, wówczas Mszę św. odprawia się o 7.00).
Najgłębszym wyrazem miłości i pamięci o zmarłych jest modlitwa, Sakrament Pokuty i ofiarowanie Komunii świętej w dniu pogrzebu za wieczne zbawienie osoby zmarłej, dbanie o grób i Msza święta w rocznicę śmierci.

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić:
- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o przyjetych sakramentach przed śmiercią

ost. aktualizacja: 2016-01-25
cofnij drukuj do góry