BIERZMOWANI

BIERZMOWANI 9 października 2017 wyświetleń: 8202

Formacja przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Przemysław Syguła SChr wraz z animatorami.

W naszej parafii formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów:
  •  nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
„Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
 

W 2021 roku do sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież kl. VIII  szkoły podstawowej, która w minionym roku szkolnym (jako uczniowie kl. VII szkół podstawowych) uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych prowadzonych w naszej parafii.

Okres formacji trwa 2 lata i rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej. Młodzież w czasie dwóch lat pracuje w oparciu o program formacyjny "Mocni w Duchu".

aktualizowano: 2020-08-28
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: