Środa, 28 września 2016 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława Środa XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Wacława
Rusza Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Rusza Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

JeĹ›li szczerze szukasz… miĹ‚oĹ›ci, obecnoĹ›ci? Szukasz Jezusa? Albo sĹ‚yszaĹ‚eĹ› ĹĽe ON szuka Ciebie? JesteĹ› zmÄ™czony, bez entuzjazmu do nauki, pracy? Chcesz w koĹ„cu coĹ› zmienić w swoim ĹĽyciu… Chcesz zmienić swój stosunek do ludzi, Boga? Chcesz pogĹ‚Ä™bić swojÄ… więź z Bogiem we wspólnocie? Pragniesz odkryć w sobie charyzmaty i dary Ducha ĹšwiÄ™tego? Pragniesz tego doĹ›wiadczyć? PrzyjdĹş na spotkanie Seminarium Odnowy Ĺ»ycia w Duchu ĹšwiÄ™tym w poniedziaĹ‚ek 27 paĹşdziernika o godz. 18.30 w koĹ›ciele Ĺ›w. Jana Chrzciciela w Stargardzie... Co to jest Seminarium Odnowy w Duchu ĹšwiÄ™tym? MoĹĽna powiedzieć, ĹĽe sÄ… to swego rodzaju rekolekcje skierowane do osób dorosĹ‚ych, do mĹ‚odzieĹĽy. Seminarium Odnowy jest przeznaczone dla osób pragnÄ…cych odnaleźć wiarÄ™ lub jÄ… pogĹ‚Ä™bić. Raz w tygodniu odbywa siÄ™ spotkanie, podczas którego jest czas na wspólnÄ… MszÄ™ ĹšwiÄ™tÄ…, konferencjÄ™, dzielenie siÄ™ w grupach oraz modlitwÄ™ wspólnotowÄ…. KaĹĽdy z tygodni ma okreĹ›lony temat, zwiÄ…zany z najwaĹĽniejszymi kwestiami dotyczÄ…cymi ĹĽycia duchowego (m.in. Pisma ĹšwiÄ™tego, medytacji SĹ‚owem BoĹĽym, rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, dziaĹ‚ania Ducha Ĺ›wiÄ™tego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.)... Ci, którzy przeĹĽyli juĹĽ ten czas, mówiÄ…, ĹĽe to czas uzdrowienia i dotyku samego Boga. By wziąć udziaĹ‚ w tych rekolekcjach nie trzeba pakować manatków i draĹ‚ować na drugi koniec Polski. Wszystko jest na miejscu. W Parafii Ĺ›w. Józefa, w Stargardzie. Poza tym: to rekolekcje rozciÄ…gniÄ™te w czasie. Nie trzeba drÄ…ĹĽÄ…cÄ… rÄ™kÄ… wypisywać tygodnia urlopu.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

W sobotÄ™ Uroczystość Wszystkich ĹšwiÄ™tych. W naszej Ĺ›wiÄ…tyni Msze Ĺšw. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i o godz. 19.00.W tym dniu Msza Ĺšw. na nowym cmentarzu na GiĹĽynku o godz. 11.00. Procesja na Stary Cmentarz rozpocznie siÄ™ przy koĹ›ciele Ĺ›w. Ducha o godz. 12.00. po niej przy grobach kapĹ‚anów rozpocznie siÄ™ Msza Ĺ›w.za zmarĹ‚ych, których groby znajdujÄ… siÄ™ na naszym cmentarzu. Serdecznie zapraszamy na godz. 16.00 na Cmentarz Wojskowy przy ul. Reymonta na modlitwÄ™ za zmarĹ‚ych w obronie ojczyzny.  O godz. 18.00 nie bÄ™dzie ĹĽadnego naboĹĽeĹ„stwa. MiesiÄ…c listopad – czas modlitwy za zmarĹ‚ych. Przy wyjĹ›ciu ze Ĺ›wiÄ…tyni moĹĽemy zabrać karty wypominkowe. OkaĹĽmy w ten sposób wdziÄ™czność naszym bliskim, którzy oczekujÄ… na dar zbawienia. W listopadzie codziennie o godz. 18.00 odmawiamy róĹĽaniec poĹ‚Ä…czony z odczytywaniem  imion wymienionych na kartach wypominkowych. Za tych zmarĹ‚ych odprawiamy Msze Ĺ›w. w kaĹĽdy wtorek o godz. 18.30. Od 1 do 8 listopada moĹĽemy uzyskać odpust zupeĹ‚ny - codziennie za  dusz w czyśćcu cierpiÄ…ce. Warunkiem jest poboĹĽne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarĹ‚ych oraz stan Ĺ‚aski uĹ›wiÄ™cajÄ…cej. W kaĹĽdÄ… niedzielÄ™ listopada zapraszamy na Stary Cmentarz o godz. 15.00 na róĹĽaniec za zmarĹ‚ych. PoczÄ…tek procesji przy bramie cmentarza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok wiary »

Wirtualna podróż

Dzięki panoramom sferycznym możesz wirtualnie odwiedzić
naszą świątynię i podziwiać we wszystkich kierunkach
ciekawe miejsca gotyckiej świątyni

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ROKU - 11 IX 2016r.

ZbliĹĽali siÄ™ do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go sĹ‚uchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w PiĹ›mie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. OpowiedziaĹ‚ im wtedy nastÄ™pujÄ…cÄ… przypowieść: KtóĹĽ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jednÄ… z nich, nie zostawia dziewięćdziesiÄ™ciu dziewiÄ™ciu na pustyni i nie idzie za zgubionÄ…, aĹĽ jÄ… znajdzie? A gdy jÄ… znajdzie, bierze z radoĹ›ciÄ… na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjacióĹ‚ i sÄ…siadów i mówi im: Cieszcie siÄ™ ze mnÄ…, bo znalazĹ‚em owcÄ™, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie wiÄ™ksza bÄ™dzie radość z jednego grzesznika, który siÄ™ nawraca, niĹĽ z dziewięćdziesiÄ™ciu dziewiÄ™ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebujÄ… nawrócenia. Albo jeĹ›li jakaĹ› kobieta, majÄ…c dziesięć drachm, zgubi jednÄ… drachmÄ™, czyĹĽ nie zapala Ĺ›wiatĹ‚a, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aĹĽ jÄ… znajdzie. A znalazĹ‚szy jÄ…, sprasza przyjacióĹ‚ki i sÄ…siadki i mówi: Cieszcie siÄ™ ze mnÄ…, bo znalazĹ‚am drachmÄ™, którÄ… zgubiĹ‚am. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u anioĹ‚ów BoĹĽych z jednego grzesznika, który siÄ™ nawraca. PowiedziaĹ‚ teĹĽ: Pewien czĹ‚owiek miaĹ‚ dwóch synów. MĹ‚odszy z nich rzekĹ‚ do ojca: Ojcze, daj mi część majÄ…tku, która na mnie przypada. PodzieliĹ‚ wiÄ™c majÄ…tek miÄ™dzy nich. NiedĹ‚ugo potem mĹ‚odszy syn, zabrawszy wszystko, odjechaĹ‚ w dalekie strony i tam roztrwoniĹ‚ swój majÄ…tek, ĹĽyjÄ…c rozrzutnie. A gdy wszystko wydaĹ‚, nastaĹ‚ ciężki gĹ‚ód w owej krainie i on sam zaczÄ…Ĺ‚ cierpieć niedostatek. PoszedĹ‚ i przystaĹ‚ do jednego z obywateli owej krainy, a ten posĹ‚aĹ‚ go na swoje pola ĹĽeby pasĹ‚ Ĺ›winie. PragnÄ…Ĺ‚ on napeĹ‚nić swój ĹĽoĹ‚Ä…dek strÄ…kami, którymi ĹĽywiĹ‚y siÄ™ Ĺ›winie, lecz nikt mu ich nie dawaĹ‚. Wtedy zastanowiĹ‚ siÄ™ i rzekĹ‚: IluĹĽ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z gĹ‚odu ginÄ™. ZabiorÄ™ siÄ™ i pójdÄ™ do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyĹ‚em przeciw Bogu i wzglÄ™dem ciebie; juĹĽ nie jestem godzien nazywać siÄ™ twoim synem: uczyĹ„ miÄ™ choćby jednym z najemników. WybraĹ‚ siÄ™ wiÄ™c i poszedĹ‚ do swojego ojca. A gdy byĹ‚ jeszcze daleko, ujrzaĹ‚ go jego ojciec i wzruszyĹ‚ siÄ™ gĹ‚Ä™boko; wybiegĹ‚ naprzeciw niego, rzuciĹ‚ mu siÄ™ na szyjÄ™ i ucaĹ‚owaĹ‚ go. A syn rzekĹ‚ do niego: Ojcze, zgrzeszyĹ‚em przeciw Bogu i wzglÄ™dem ciebie, juĹĽ nie jestem godzien nazywać siÄ™ twoim synem. Lecz ojciec rzekĹ‚ do swoich sĹ‚ug: PrzynieĹ›cie szybko najlepszÄ… szatÄ™ i ubierzcie go; dajcie mu teĹĽ pierĹ›cieĹ„ na rÄ™kÄ™ i sandaĹ‚y na nogi. PrzyprowadĹşcie utuczone cielÄ™ i zabijcie: bÄ™dziemy ucztować i bawić siÄ™, poniewaĹĽ ten mój syn byĹ‚ umarĹ‚y, a znów oĹĽyĹ‚; zaginÄ…Ĺ‚, a odnalazĹ‚ siÄ™. I zaczÄ™li siÄ™ bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywaĹ‚ na polu. Gdy wracaĹ‚ i byĹ‚ blisko domu, usĹ‚yszaĹ‚ muzykÄ™ i taĹ„ce. PrzywoĹ‚aĹ‚ jednego ze sĹ‚ug i pytaĹ‚ go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekĹ‚: Twój brat powróciĹ‚, a ojciec twój kazaĹ‚ zabić utuczone cielÄ™, poniewaĹĽ odzyskaĹ‚ go zdrowego. Na to rozgniewaĹ‚ siÄ™ i nie chciaĹ‚ wejść; wtedy ojciec jego wyszedĹ‚ i tĹ‚umaczyĹ‚ mu. Lecz on odpowiedzaĹ‚ ojcu: Oto tyle lat ci sĹ‚uĹĽÄ™ i nigdy nie przekroczyĹ‚em twojego rozkazu; ale mnie nie daĹ‚eĹ› nigdy koĹşlÄ™cia, ĹĽebym siÄ™ zabawiĹ‚ z przyjacióĹ‚mi. Skoro jednak wróciĹ‚ ten syn twój, który roztrwoniĹ‚ twój majÄ…tek z nierzÄ…dnicami, kazaĹ‚eĹ› zabić dla niego utuczone cielÄ™. Lecz on mu odpowiedziaĹ‚: Moje dziecko, ty zawsze jesteĹ› przy mnie i wszystko moje do ciebie naleĹĽy. A trzeba siÄ™ weselić i cieszyć z tego, ĹĽe ten brat twój byĹ‚ umarĹ‚y, a znów oĹĽyĹ‚, zaginÄ…Ĺ‚ a odnalazĹ‚ siÄ™. (Łk 15,1-32)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIII NIEDZIELĘ ROKU - 04 IX 2016r.

Wielkie tĹ‚umy szĹ‚y z Jezusem. On zwróciĹ‚ siÄ™ i rzekĹ‚ do nich: JeĹ›li kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiĹ›ci swego ojca i matki, ĹĽony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie moĹĽe być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyĹĽa, a idzie za MnÄ…, ten nie moĹĽe być moim uczniem. Bo któĹĽ z was, chcÄ…c zbudować wieĹĽÄ™, nie usiÄ…dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykoĹ„czenie? Inaczej, gdyby zaĹ‚oĹĽyĹ‚ fundament, a nie zdoĹ‚aĹ‚by wykoĹ„czyć, wszyscy, patrzÄ…c na to, zaczÄ™liby drwić z niego: Ten czĹ‚owiek zaczÄ…Ĺ‚ budować, a nie zdoĹ‚aĹ‚ wykoĹ„czyć. Albo który król, majÄ…c wyruszyć, aby stoczyć bitwÄ™ z drugim królem, nie usiÄ…dzie wpierw i nie rozwaĹĽy, czy w dziesięć tysiÄ™cy ludzi moĹĽe stawić czoĹ‚o temu, który z dwudziestoma tysiÄ…cami nadciÄ…ga przeciw niemu? JeĹ›li nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak wiÄ™c nikt z was, kto nie wyrzeka siÄ™ wszystkiego, co posiada, nie moĹĽe być moim uczniem. (Łk 14,25-33)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ROKU - 28 VIII 2016r.

Gdy Jezus przyszedĹ‚ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spoĹĽyć posiĹ‚ek, oni Go Ĺ›ledzili. I opowiedziaĹ‚ zaproszonym przypowieść, gdy zauwaĹĽyĹ‚, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówiĹ‚ do nich: JeĹ›li ciÄ™ kto zaprosi na ucztÄ™, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoĹ› znakomitszy od ciebie nie byĹ‚ zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosiĹ‚, i powie ci: UstÄ…p temu miejsca; i musiaĹ‚byĹ› ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy bÄ™dziesz zaproszony, idĹş i usiÄ…dĹş na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiÄ…dĹş siÄ™ wyĹĽej; i spotka ciÄ™ zaszczyt wobec wszystkich wspóĹ‚biesiadników. KaĹĽdy bowiem, kto siÄ™ wywyĹĽsza, bÄ™dzie poniĹĽony, a kto siÄ™ poniĹĽa, bÄ™dzie wywyĹĽszony. Do tego zaĹ›, który Go zaprosiĹ‚, rzekĹ‚: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzÄ™, nie zapraszaj swoich przyjacióĹ‚ ani braci, ani krewnych, ani zamoĹĽnych sÄ…siadów, aby ciÄ™ i oni nawzajem nie zaprosili, i miaĹ‚byĹ› odpĹ‚atÄ™. Lecz kiedy urzÄ…dzasz przyjÄ™cie, zaproĹ› ubogich, uĹ‚omnych, chromych i niewidomych. A bÄ™dziesz szczęśliwy, poniewaĹĽ nie majÄ… czym tobie siÄ™ odwdziÄ™czyć; odpĹ‚atÄ™ bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. (Łk 14,1.7-14)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIV NIEDZIELĘ ROKU - 03 VII 2016r.

Jezus wyznaczyĹ‚ jeszcze innych, siedemdziesiÄ™ciu dwóch uczniów i wysĹ‚aĹ‚ ich po dwóch przed sobÄ… do kaĹĽdego miasta i miejscowoĹ›ci, dokÄ…d sam przyjść zamierzaĹ‚. PowiedziaĹ‚ teĹĽ do nich: «Ĺ»niwo wprawdzie wielkie, ale robotników maĹ‚o; proĹ›cie wiÄ™c Pana ĹĽniwa, ĹĽeby wyprawiĹ‚ robotników na swoje ĹĽniwo. IdĹşcie, oto was posyĹ‚am jak owce miÄ™dzy wilki. Nie noĹ›cie z sobÄ… trzosa ani torby, ani sandaĹ‚ów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. JeĹ›li tam mieszka czĹ‚owiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeĹ›li nie, powróci do was. W tym samym domu zostaĹ„cie, jedzÄ…c i pijÄ…c, co majÄ…; bo zasĹ‚uguje robotnik na swojÄ… zapĹ‚atÄ™. Nie przechodĹşcie z domu do domu. JeĹ›li do jakiego miasta wejdziecie i przyjmÄ… was, jedzcie, co wam podadzÄ…; uzdrawiajcie chorych, którzy tam sÄ…, i mówcie im: „PrzybliĹĽyĹ‚o siÄ™ do was królestwo BoĹĽe”». Łk 10, 1-12. 17-20

zobacz wszystkie wiadomości »
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl