Wtorek, 16 lipca 2024 r. imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

Sakramenty

Sakramenty 23 marca 2006 wyświetleń: 80827

Sakramenty i sakramentalia

Posługa sakramentana w naszej parafii:

1. Chrzest

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka 2 tygodnie przed terminem chrztu.

Przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC
- dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres) oraz opinię księdza z parafii do której chrzestni należą.

Godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:
- prowadzą regularne życie sakramentalne
- przyjęli Sakrament Bierzmowania
- uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami
- zawarli Sakrament Małżeństwa, jeśli są małżonkami

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:
- udziału w jednej konferencji w II lub IV sobotę m-ca przed niedzielą chrzcielną - godz. 17.30 w Domu św. Józefa
- przystąpienia do Spowiedzi św. Sakramentu

Chrztu św. zasadniczo udzielamy podczas Mszy św. o godz. 14.00 w II i IV niedzielę miesiąca 

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Chrztu jest ks. Ryszard Kaczor SChr - kom. 508 644 080

2. Pokuta

Posługą sakramentalną w konfesjonałach służymy codziennie:
- w niedzielę pół godziny przed Mszą św. i podczas Mszy świętych;
- w dni powszednie spowiadamy od 6.15 i podczas Mszy św. o 6.30 oraz od 7.30 i podczas Mszy św. o godz. 8. 00, a także wieczorem od godz. 18.00.
- w pierwsze piątki miesiąca Spowiedź św. trwa od godz. 6.15 i od 16.30 do 20.00 (w miesiące poświąteczne i wakacyjne 6.15-8.30 i 16.30-19.00.


3. Eucharystia

Do I Komunii Świętej przystępują dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Okres bezpośrdniego przygotowania trwa 1 rok i rozpoczyna się od września w roku szkolnym, w którym dziecko przystępuje do sakramentu. 

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. poprzez katechezę w parafii. W ramach przygotowania do I Komunii Św.  odbywają się również katechezy dla rodziców dzieci I Komunijnych według podanego kalendarza.

Dzieci uczestniczą w NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ o godz. 11.00

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE DLA DZIECI:
– w październiku spotykamy się na różańcu w poniedziałki, środy i piątki godz. 17.00
– Roraty w adwencie  dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki godz. 17.00
– Droga krzyżowa w Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 17.00

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I Komunii św. w roku szkolnym 2022/2023 są:
ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała SChr, s. M. Nikodema CSSF, s. M. Ernesta CSSF, ks. Dominik Matuszewski SChr


4. Bierzmowanie

W naszej parafii formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.  
 
Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2022/2023
jest ks. Przemysław Syguła SChr wraz z animatorami


5. Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Zgłaszając się na rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:
- świadectwo Chrztu św. (z datą ważności do 6 miesięcy)
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- dowód osobisty
- przy małżeństwie konkordatowym dokument z USC upoważniający do zawarcia związku małżeńskiego.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa:
- spotkanie z duszpasterzem 
- 3 spotkania w Poradnictwie Rodzinnym:

Spowiedź św.:
- pierwsza - po zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego,
- druga - bezpośrednio przed ślubem.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa jest:
proboszcz ks. Krzysztof Wąchała SChr - 695 037 388


6. Sakrament Chorych

Obowiązkiem najbliższej rodziny jest troska o życie duchowe i sakramentalne osób chorych i starszych, które nie mogą przyjść do kościoła. Osoby chore do odwiedzin w domu zgłaszamy telefonicznie lub w biurze parafialnym. W nagłych wypadkach dyżurujący kapłan udaje się do chorego o każdej porze dnia i nocy. Stałych chorych w domach odwiedzamy w raz w miesiącu w sobotę, o terminie odwiedzin kapłan powiadamia odwiedzanych chorych.

Posługa Kapelana Szpitala:
Odwiedziny chorych w salach: wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela z możliwością rozmowy i przyjęcia Sakramentu Pokuty, Komunii Świętej i Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Kapelanem szpitala jest ks. Ryszard Kaczor SChr - kom. 508 644 080

Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański ukazuje naszą wiarę w nieśmiertelność i dalsze życie człowieka po śmierci. Stąd udział w nim ma być naznaczony modlitwą, powagą i chrześcijańską nadzieją.
Msza święta  jest centralnym punktem uroczystości pogrzebowych. Odprawiana jest w kaplicy cmanternej w dniu pogrzebu (chyba, że okoliczności przemawiają za innym rozwiązaniem).
Najgłębszym wyrazem miłości i pamięci o zmarłych jest modlitwa, Sakrament Pokuty i ofiarowanie Komunii świętej w dniu pogrzebu za wieczne zbawienie osoby zmarłej, dbanie o grób i Msza święta w rocznicę śmierci.

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić:
- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o przyjetych sakramentach przed śmiercią

ost. aktualizacja: 2023-02-06
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
sw.jozef.stargard@gmail.com