Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 10 lutego 2013 wyświetleń: 2091

KATECHEZA W ROKU WIARY - 10.02.2013

Dlaczego Kościół ingeruje w dziedzinę moralności? W raju szatan obiecał pierwszym rodzicom, że będą równi Bogu i będą mogli decydować o tym co jest dobre, a co jest złe. Współczesny człowiek bardzo wysoko ceni własną wolność, tylko że rozumie ją jako prawo do decydowania o każdym aspekcie swego życia. To sprawia, że człowiek akceptuje wybory, które normalnie ocenia się jako moralnie naganne. Kościołowi często odmawia się prawa zabierania głosu w takich sprawach jak: moralność, sprawiedliwość społeczna, przestrzeganie praw człowieka czy zasad życia rodzinnego i społecznego.

Dlaczego Kościół w osobie Papieża i pozostających z nim w jedności biskupów zabiera głos w tych sprawach? Kościół czyni tak, ponieważ otrzymał od Apostołów uroczysty Chrystusowy nakaz zwiastowania zbawiennej prawdy. „Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadaniu oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka.

To swoje prawo i obowiązek Kościół realizuje poprzez działalność kaznodziejską, katechezę, listy pasterskie oraz dzieła teologiczne i ascetyczne. Papież i biskupi są upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie uwierzył i stosował w życiu. Ich nauczanie w dziedzinie wiary i moralności cieszy się charyzmatem nieomylności, czyli jest wolne od błędów doktrynalnych.

Wierni mają prawo oczekiwać od Kościoła pouczenia o Bożych przykazaniach, których zachowanie prowadzi do osobistego zbawienia. Mają również obowiązek zachowania nauczania prawowitej władzy Kościoła oraz płynącej z miłości uległości wobec orzeczeń o charakterze dyscyplinarnym

Posługa nauczania powinna być spełniana w duchu braterskiej służby i oddania Kościołowi. W ocenie moralnej danej rzeczywistości należy szukać przede wszystkim dobra wspólnego, konfrontować swoją ocenę z prawem naturalnym i objawionym, a w konsekwencji z prawem kościelnym i autorytatywnym nauczaniem Kościoła. Katolik nie powinien przeciwstawiać ocen swego osobistego sumienia i rozumu prawu moralnemu i Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła (KKK 2039). Każdy człowiek wierzący winien na miarę własnych sił i możliwości przyczyniać się do rozwoju wśród chrześcijan ducha prawdziwego synowskiego posłuszeństwa względem Kościoła.

A jak ja reaguję na nauczanie i wymogi Kościoła w sprawach moralnych? Czy własnych przemyśleń nie stawiam wyżej niż nauczania papieża i biskupów? Czy w tym nauczaniu widzę autentyczny głos Jezusa Chrystusa prowadzący mnie do poznania prawdy i do zbawienia? Czy potrafiłbym przekonać drugiego człowieka do posłuszeństwa wskazaniom moralnym Kościoła ?

Zapamiętajmy: Zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest głosić prawdy wiary i ukazywać ich zastosowanie w życiu. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienia człowieka. Katolicy powinni nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła stawiać ponad własne oceny i rozważania moralne.

aktualizowano: 2013-02-10
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl