Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 20 kwietnia 2013 wyświetleń: 2010

KATECHEZA W ROKU WIARY - 21.04.2013

Jaki jest związek „Dekalogu” z Pismem Świętym? Dekalog, czyli „Dziesięć przykazań Bożych”, to oprócz modlitw takich jakich „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” czy „Wierzę w Boga” jeden z tekstów, który każdy wierzący poznaje W dzieciństwie. Dekalog jest częścią pacierza. Na jego temat napisano wiele. Krzysztof Kieślowski „Dekalogowi” poświęcił cały cykl filmów. W mediach co jakiś czas ponawia się dyskusję dotyczącą zasad moralnych, zawartych w Dziesięciu Przykazaniach. Warto więc spytać: Jakie jest źródło Dekalogu? Kiedy został on przekazany ludziom? I skąd o tym wiemy?

O wydarzeniach dotyczących przekazania przez Boga ludziom zasad życia ujętych w Dekalogu dowiadujemy się z pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Znajdujemy tam opis wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej i prowadzenia go przez Boga ku wolności. Bóg wiedzie swój wybrany lud przez pustynię, ku Ziemi Obiecanej, objawia się mu i poucza go. Punktem kulminacyjnym tej wędrówki jest zawarcie na górze Synaj Przymierza pomiędzy Bogiem a Jego ludem.

W ramach owego Przymierza Bóg daje poznać siebie, swoją wielkość i swoją wolę, daje ludziom obietnicę swojej wierności i swojego błogosławieństwa, jednocześnie zaś przekazuje im Prawo, którym mają się kierować w swoim postępowaniu. Szczególnym wyrazem woli Bożej i niejako streszczeniem Bożego Prawa ogłoszonego ludziom podczas zawierania Przymierza jest właśnie Dekalog – słowa „Dziesięciu przykazań” wypowiedziane przez Boga, kiedy to objawił się On swojemu ludowi na górze Synaj. W ten sposób, jak uczy Katechizm, „dar przykazań (Dekalogu) jest darem samego Boga i Jego świętej woli”.

Według relacji zawartej w Księdze Wyjścia, słowa Dekalogu zostały przedstawione narodowi wybranemu jeszcze przed samym zawarciem Przymierza – tak, aby ich przyjęcie było warunkiem wejścia w tę szczególną relację z Bogiem. Przyjmując Dekalog z rąk Boga i stosując się do jego przykazań lud wyraża „swoją przynależność do Boga i odpowiada z wdzięcznością” na Jego inicjatywę zbawczą. Katechizm podkreśla, że przykazania „wyrażają (…) konsekwencje przynależności do Boga, która została ustanowiona przez Przymierze. Życie moralne jest odpowiedzią na miłość Pana. Jest wyrazem wdzięczności, hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem. Jest współdziałaniem z zamysłem, który Bóg przeprowadza w historii”. Słowa „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2) wskazują na zbawczą inicjatywę Boga, który pragnie uwolnić człowieka z jego zniewoleń i jednocześnie wskazać mu drogę do życia w prawdziwej wolności. Temu właśnie celowi służą poszczególne przykazania Dekalogu. Przestrzeganie ich staje się w ten sposób wyrazem odpowiedzialności za podarowaną wolność i jednocześnie wyrazem wierności Przymierzu, jakie Bóg zawarł również z każdym z nas – wierzących, na co wskazuje również to, że wszystkie zobowiązania wyrażone są w pierwszej osobie („Ja jestem Pan…”) i skierowane do pojedynczej osoby – pojedynczego „ty”.

Zapamiętajmy: Dekalog – „Dziesięć Przykazań Bożych” – jest wyrazem woli Bożej i streszczeniem Prawa, jakie Bóg dał człowiekowi, aby przeżywał swoje życie w prawdziwej wolności i z właściwą mu godnością. Został on przekazany ludziom w ramach Przymierza, jakie istnieje pomiędzy Bogiem i wierzącymi w Niego. Przestrzeganie przykazań Dekalogu jest wyrazem wierności temu Przymierzu, wyrazem zaufania wobec Boga oraz posłuszeństwa wobec Jego woli.

utworzono : 2013-04-20
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl