Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 23 lutego 2013 wyświetleń: 2154

KATECHEZA W ROKU WIARY - 24.02.2013

I Przykazanie Kościelne: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Jan Paweł II w Liście apostolskim o świętowaniu niedzieli napisał: „Jeszcze stosunkowo niedawno świętowanie niedzieli było ułatwione w krajach o tradycji chrześcijańskiej przez liczny udział rzesz wiernych i niejako przez samą organizację społeczeństwa, w którym odpoczynek niedzielny stanowił trwały element prawodawstwa dotyczącego różnych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których świąteczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do głębokich przemian w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji także w samym charakterze niedzieli”. Jak wygląda nasze świętowanie Dnia Pańskiego? Czy właściwie wykorzystujemy dany przez Boga czas?

O świętowaniu tym przypomina nam pierwsze przykazanie kościelne. Uczestniczenie w liturgii oznacza nie tylko fizyczną obecność w kościele, ale również czynny udział: uważne słuchanie Słowa Bożego i homilii, włączanie się we wspólny śpiew oraz odpowiadanie na pozdrowienia celebransa. Już Sobór Watykański II z przypominał, żeby wierni podczas Mszy św. nie byli jak „obcy i milczący widzowie”, ale żeby uczestniczyli w niej „świadomie, pobożnie i czynnie”.

Oprócz niedziel są jeszcze tak zwane „święta nakazane”, do których w Polsce należą następujące uroczystości: świętej Bożej Rodzicielki (1 I), Objawienie Pańskie (6 I), Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15 VIII), Wszystkich Świętych (1 XI) oraz Boże Narodzenie (25 XII). Obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i wspomniane uroczystości mają katolicy, dla których jest to możliwe. Osoby chore, starsze lub niepełnosprawne mogą korzystać z radiowej lub telewizyjnej transmisji Mszy św. bez obaw, że narażają się na popełnienie grzechu. Właśnie dla nich ta transmisja jest nadawana. Obowiązek udziału w niedzielnej lub świątecznej Eucharystii spełniają również wierni, którzy uczestniczą we Mszy św. odprawianej w wigilię uroczystości wieczorem.

Pierwsze przykazanie nakazuje katolikom powstrzymanie się od wykonywania prac niekoniecznych w niedziele i święta nakazane. W dzisiejszych warunkach istnieją jednak sytuacje, kiedy praca zawodowa w te dni jest dozwolona. Wynika to z racji społecznych; musi przecież funkcjonować komunikacja, służba zdrowia, bezpieczeństwo obywateli np.: straż pożarna, policja, stacje benzynowe, apteki itp. Niestety, w świadomości wielu ludzi zanika rozumienie sensu dni świątecznych. Zwrócił na to uwagę II Polski Synod Plenarny (1999 r.), mówiąc, że: „o poważnej desakralizacji niedzieli świadczy organizowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej pracy zarobkowej, wykonywanie ciężkich prac w gospodarstwach rodzinnych, dokonywanie zakupów w supermarketach czy na giełdach samochodowych”.

Zapamiętajmy: Pierwsze przykazanie kościelne zobowiązuje katolików do udziału w niedziele i święta nakazane we Mszy św. oraz nakazuje powstrzymanie się od wykonywania prac niekoniecznych. Obowiązek powstrzymania się od tych prac dotyczy wszystkich katolików, dozwolone są jednak prace niezbędne z racji społecznych. Niedziele i święta powinny służyć nie tylko oddaniu czci Stwórcy, ale również pogłębieniu więzi rodzinnych i przyjacielskich oraz zdrowemu wypoczynkowi.

utworzono : 2013-02-23
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl