Niedziela, 25 sierpnia 2019 r. imieniny: Belii, Ludwika, Luizy XXI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego

Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 4 maja 2013 wyświetleń: 2054

KATECHEZA W ROKU WIARY - 24.02.2013

Dekalog w Tradycji Kościoła - „Religia własnej roboty jest tyle samo warta, co pieniądz własnej roboty. Taka religia jest fałszywym pieniądzem przed Bogiem” – napisał w jednym ze swoich listów pasterskich biskup Linzu w Austrii Franz Joseph Rudiger (+1880). To porównanie trafnie obrazuje wagę, jaką przywiązujemy do tego, by wiara, którą otrzymaliśmy, i którą przekazujemy kolejnym pokoleniom, była autentyczna. Jeśli tak troszczymy się o autentyczność pieniądza, to o ileż bardziej powinniśmy się troszczyć o autentyczność naszej wiary! Tę autentyczność gwarantuje nam niezmienna Tradycja Kościoła.

Czym jest Tradycja? Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „przez Tradycję Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko, w co wierzy”. Przekazuje więc także – w niezmiennej postaci – Dekalog, którego aktualność potwierdził sam Chrystus, kiedy na pytanie młodzieńca „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” odpowiedział „jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. Tę samą odpowiedź dawał i daje do dziś Kościół wszystkim, którzy pragną osiągnąć zbawienie. Na przestrzeni minionych wieków „Tradycja Kościoła, będąc wierna Pismu świętemu i idąc za przykładem Jezusa, zawsze przyznawała Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie”.

Różne są formy przekazywania Dekalogu. Od czasów św. Augustyna „dziesięć przykazań” zajmuje uprzywilejowane miejsce w katechezie, przygotowującej do przyjęcia chrztu św. Od XV w. ustalił się zwyczaj wyrażania przykazań w formułach rymowanych, łatwych do zapamiętania i o pozytywnym charakterze; ta forma przedstawiania Dekalogu zachowała się do naszych czasów. Opracowywane na użytek wiernych katechizmy również zawierają wykład moralności chrześcijańskiej, ułożony najczęściej według porządku „dziesięciu przykazań”. Przekazywanie Dekalogu ułatwia nam recytowanie go w codzienny pacierzu. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „podział i numeracja przykazań ulegały zmianom w ciągu wieków”, niezmienna pozostaje ich treść.

Katechizm zawiera podział przykazań ustalony przez św. Augustyna, tradycyjnie stosowany w Kościele katolickim, a przyjęty także przez luterańskie wyznania wiary. Ojcowie greccy dokonali nieco innego podziału, który zachował się w Kościołach prawosławnych i we wspólnotach reformowanych. Dziesięć przykazań wyraża wymagania miłości Boga i bliźniego. Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do miłości Boga; siedem zaś pozostałych uczy i wskazuje, w jaki sposób należy miłować bliźniego.

Kościół podkreśla, że „dziesięć przykazań” obowiązuje chrześcijan zawsze i wszędzie, i że każdy człowiek zobowiązany jest do ich wypełniania. „Biskupi, jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana misję nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań dostąpili zbawienia.

Zapamiętajmy: Tradycja Kościoła, będąc wierna Pismu Świętemu i idąc za przykładem Jezusa, zawsze przyznawała Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie. Dziesięć przykazań wyraża wymagania miłości Boga i bliźniego. Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do miłości Boga, a siedem pozostałych do miłości bliźniego. Obowiązują one każdego chrześcijanina niezależnie od miejsca i czasu. Do dziś nie straciły nic ze swej aktualności.

utworzono : 2013-05-04
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard Szczeciński
biuro@swjozef.stargard.pl