Niedziela, 28 listopada 2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy I Niedziela adwentu

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 19 lutego 2021 wyświetleń: 910

PARAFIALNY KONKURS DLA RODZIN NA ROK ŚW. JÓZEFA

Z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka „Roku Świętego Józefa" zachęcamy rodziny naszej parafii do włączenia się w popularyzowanie postaci  naszego Patrona oraz wartości modlitwy do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin poprzez udział w konkursie organizowanym przez naszą Parafię  wraz z Bractwem św. Józefa.

I wariant: #MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA  

konkurs polega na rodzinnym napisaniu modlitwy do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

Ułożona modlitwa ma szansę stać się wyjątkową modlitwą na Rok św. Józefa, z której będziemy  korzystać w naszym kościele oraz podczas rozpoczynającej się 19. 03. 2021 roku peregrynacji ikony św. Józefa w naszej parafii!

II wariant: #OJCOWSKIE SERCE ŚW. JÓZEFA

konkurs polega na rodzinnym namalowaniu wizerunku św. Józefa.

Wykonana praca plastyczna obrazująca postać św. Józefa ma szanse stać się pamiątką Roku św. Józefa oraz peregrynacji ikony św. Józefa w naszej parafii!

 

ZASADY KONKURSU:

- Aby wziąć udział w konkursie #MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA należy do dn. 10. 03. 2021 r. do godz. 23:59 na parafialnego maila: sw.jozef.stargard@gmail.com przesłać napisaną  modlitwę do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

- Aby wziąć udział w konkursie #OJCOWSKIE SERCE ŚW. JÓZEFA, należy do dn. 10. 03. 2021 r. do godz. 23:59. do zakrystii lub biura parafialnego  dostarczyć wykonaną pracę.

CELE KONKURSÓW:
- odkrycie bogactwa duchowego i osobowego cech Patrona naszej Parafii,
- poznanie roli św. Józefa w życiu Świętej Rodziny,
- zachęta do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa,
- rozbudzenie zaufania i powierzenie małżeństw oraz rodzin opiece św. Józefa.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Każdy wariant konkursu  jest jednoetapowy.
  2. Chętni mogą wziąć udział w obu wariantach konkursu lub tylko w jednym.
  3. W pisanej modlitwie zwracamy się do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin, prosząc Opiekuna Zbawiciela o wstawiennictwo. Tekst należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie 1 strona tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.
  4. Praca plastyczna obrazująca postać świętego Józefa może być wykonana w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie większym niż A4 (np. rysunek, malarstwo, kolaż, projekt graficzny, techniki mieszane itp.). Po konkursie prace nie są zwracane, lecz przechodzą na własność organizatorów.

KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Zwycięska modlitwa oraz praca plastyczna, które wyłoni Jury konkursu, zostaną wydrukowane w postaci obrazków. 

2. Jury w swoim wyborze modlitwy kierować się będzie następującymi kryteriami:

  • kreatywność w stworzeniu modlitwy,
  • poprawność teologiczna i językowa
  • zależy nam na modlitwach, które są osobiste i poruszają serce czytelnika.

3. Kryteria oceny pracy plastycznej:

  • pomysłowość kreatywność przedstawienia św. Józefa
  • staranność wykonania pracy.

4.Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

NAGRODY:

Dla 3 pierwszych miejsc w obu wariantach konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.03.2021 r. podczas parafialnego Odpustu.

RODO:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie parafii oraz parafialnym fanpage’u.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. św. Józefa w Stargardzie, ul. św. Jana Chrzciciela 1.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „#modlitwa do św. Józefa”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (zgłoszenie do konkursu jest wyrażeniem zgody).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres czasu wymagany do zakończenia procesu konkursu (19.03.2021 r).

 

 

 

aktualizowano: 2021-03-16
Wszystkich rekordów:
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
biuro@swjozef.stargard.pl