Czwartek, 22 kwietnia 2021 r. imieniny: Óukasza, Kai, Nastazji Czwartek III tygodnia okresu wielkanocnego

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI 23 marca 2021 wyświetleń: 120

Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego - cz. 5

Dziękujemy za Waszą obecność na poniedziałkowej katechezie NAWRÓCENIE-UZDROWIENIEM CZŁOWIEKA, księdzu Marcinowi za jej wygłoszenie a Markowi za danie swojego świadectwa wiary.

 
Tylko Jezus jest Zbawicielem, On ma moc uzdrawiać wszelkie nasze choroby i słabości i czynić nas ludźmi dojrzałymi wewnętrznie.
Podczas Adoracji w ciszy mieliśmy czas na refleksję nad tym w jakich sferach życia wciąż potrzebujemy nawrócenia, co nas odgradza od Boga i od drugiego człowieka. Zobaczenie własnej niewystarczalności i słabości i uznanie własnej choroby oraz pragnienie, by Bóg wkroczył w nasze życie ze swoim zbawczym działaniem to wejście na drogę nawrócenia, na której On jest przewodnikiem. Tylko ufne zwrócenie się do Jezusa przynosi uzdrowienie. 
W galerii Słowo i rozważania na ten tydzień.
Do zobaczenia na kolejnej katechezie.
Wszystkich otaczamy modlitwą.
aktualizowano: 2021-03-29
Wszystkich rekordów:
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
biuro@swjozef.stargard.pl