Czwartek, 25 kwietnia 2024 r. imieniny: Jarosława, Marka, Wiki Czwartek IV tygodnia okresu wielkanocnego | Święto Św. Marka Ewangelisty

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacji społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska, będąc ich głosem i rzecznikiem, odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, które wyznaczają kryteria oceny rzeczywistości społecznej i odpowiednie zasady działania: zasadę dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej.

Parafialny Zespół Caritas jako element Caritas Polska działa w naszej parafii od 1995 roku. W przeszłości braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych i pomocowych. Obecnie nasza działalność skupia się na pomocy osobom starszym i ubogim. Organizujemy im paczki świąteczne, na zakup których fundusze pozyskujemy ze sprzedaży świec Caritas. Z wielką radością powitamy nowe, młode osoby do naszej grupy, które wniosą nowe pomysły i swoim działaniem przyczynią się do dalszego dobrego działania Zespołu Caritas.

»
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
sw.jozef.stargard@gmail.com