Niedziela, 19 maja 2024 r. imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec 29 września 2022 wyświetleń: 2155

Żywy Różaniec

Święty Jan Paweł II mówił: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą za wszystkich, żywych i umarłych”.

Żywy Różaniec to dwudziestoosobowa grupa, zwana „Różą”. Każda z osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy dziennie, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

W maju 1961 roku Siostra Ignacja założyła w naszej parafii pierwszą Żywą Różę. Była to róża młodych ludzi odmawiających różaniec święty. Do dnia dzisiejszego Ci wówczas młodzi ludzie modlą się w Żywym Różańcu. Obecnie w naszej parafii we wspólnocie Żywego Różańca jest 12 Róż: Świętej Agnieszki, Świętej Małgorzaty Marii, Świętej Zofii, Błogosławionej Chiary Luce Badano, Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Świętej Matki Teresy z Kalkuty, Świętej Klary, Świętej Faustyny, Świętego Ojca Pio, Świętej Teresy z Avila, Świętej Magdaleny, Świętego Jana Chrzciciela.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dzieło modlitwy Żywego Różańca w pierwsze soboty miesiąca.

Comiesięczne spotkania wspólnoty odbywają się w I soboty Miesiąca:

- godz. 07:15 NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE
- godz. 08.00 Msza święta wynagradzjąca Niepokalanemu Sercu NMP oraz w intencji Róż Różańcowych
- po Mszy św. zmiana tajemnic Różańca Świętego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
507 050 479 - Zelatorka Róż Różańcowych - Jolanta Jędrych - Sadowska

Opiekun duchowy - ks. Ryszard Kaczor SChr 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego 8 razy w roku: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa (25 grudnia), Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 marca), Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), w święto Królowej Różańca Świętego (7 października), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia).

Paulina Jaricot – apostołka Żywego Różańca w swoim pamiętniku napisała: „Modlitwa pokonuje wszystkie kłopoty, broni przed nieprzyjaciółmi, odnosi zawsze zwycięstwo. Im więcej się modlicie, tym bardziej kochacie Boga i opieracie się pokusom diabła”.

Angażujemy się czynnie w nabożeństwa fatimskie, które od maja do października odbywają się w następującym porządku:

- godz. 07:30 - I część różańca
- godz. 08:30 - II część różańca 

- godz. 18:00 - III część różańca 
- godz. 18:30 - Msza św. 
- godz. 19:30 - IV część różańca 
- godz. 20:00 - porocesja fatimska
- Apel Jasnogóski 

Charaktersytycznym jest logo Żywego Różańca w Polsce. Stanowimy część tej wielkiej wspólnoty. W logo widzimy znak krzyża, ku któremu skierowane są pozostałe elementy, a więc paciorki różańca, kwiat róży oraz także napis informujący o stowarzyszeniu Żywy Różaniec. Niebieski kolor tła przypomina o Matce Najświętszej.

Różaniec i Eucharystia

ihsOjciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu pisze, że liturgia jest „zbawczym działaniem”, a różaniec „zbawienną kontemplacją” (por. RVM 13). „Niektórzy sądzą, – pisze Papież w tym samym liście – że nieuniknioną konsekwencją centralnego miejsca liturgii, słusznie podkreślonego przez Sobór Watykański II, jest zmniejszenie znaczenia różańca. W rzeczywistości, jak wyjaśnił Paweł VI, modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu codziennym” (RVM 4). Chcemy się uczyć takiego sposobu odmawiania różańca, aby dzięki niemu lepiej przygotować się do udziału w Eucharystii, przeżywać ją w pełni wewnętrznego zaangażowania oraz obficie zbierać jej owoce w codziennym życiu. Liturgia bowiem, a szczególnie Eucharystia, jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i równocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10). Krótkiego wyjaśnienia wymagają również symbole wyrażające tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

 

Tajemnice radosne

domPięć pierwszych tajemnic, nazwanych radosnymi, dotyczy wydarzeń, które dzieją się w rodzinie, są związane z poczęciem dziecka, szczególnie poczęciem Jezusa i Jana Chrzciciela, mówią o przeżyciach matek jeszcze przed narodzeniem dzieci, wreszcie wprowadzają w misterium narodzin i wzrostu Zbawiciela świata i Jego świętego Poprzednika. Rozważamy w tym tajemnicach również rodzinne odwiedziny, zrozumienie i niezrozumienie Bożego planu zbawienia, przyjęcie i nieprzyjęcie dziecka. Z tych racji na powyższym rysunku znakiem radosnych tajemnic jest dom, w którym żyje rodzina. W tej rodzinie zamieszkuje Chrystus i ją uświęca.

 

Tajemnice światła

ksiegaZnakiem tajemnic światła jest na powyższym rysunku księga. Chodzi oczywiście o Pismo Święte. Ono bowiem kryje w sobie światło, które od Boga pochodzi i zostało przekazane ludziom. W różańcowych rozważaniach nieustannie odwołujemy się do słowa Bożego. Taka systematyczna medytacja, prowadzona każdego dnia, może stać się jedną z najpiękniejszych form przygotowania do głębszego przeżycia eucharystycznej liturgii słowa, w której spotkanie ze słowem Bożym ma szczególną moc. Autentyczne przeżywanie pięciu wybranych wydarzeń z publicznej działalności Chrystusa, w których odnajdujemy pewną syntezę całej Jego zbawczej działalności sprawia, że chrześcijanin bardziej żyje w świetle, znając lepiej prawdę o Bogu i człowieku, o dobru i złu, o grzechu i łasce.

 

Tajemnice bolesne

krzyzPo rozważeniu tajemnic światła wkraczamy w kolejny etap zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Obejmuje on czas Jego męki. Jest więc zrozumiałe, że znakiem bolesnych tajemnic jest krzyż. Udajemy się do Ogrójca, potem medytujemy biczowanie i cierniem koronowanie, wędrujemy z Jezusem na Golgotę i trwamy przy Nim w godzinie konania na Golgocie. Zazwyczaj pamiętam o tym, że tajemnice te są w sposób sakramentalny uobecniane w Eucharystii. Im głębiej wnikamy w niej w różańcowej medytacji, tym bardziej możemy się z Jezusem cierpiącym jednoczyć w czasie Mszy Świętej. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko tajemnice męki Jezusa są obecne w Eucharystii, lecz całe Jego życie. Dlatego każda rozważana w różańcu tajemnica prowadzi nas w głąb misterium eucharystycznego.

 

Tajemnice chwalebne

ogienUwieńczeniem różańcowych medytacji nad życiem Jezusa i Maryi są tajemnice chwalebne. Jako ich symbol został na powyższym rysunku wybrany płomień ognia. Wyraża on bowiem najważniejszy dar zmartwychwstałego Pana, jakim jest Duch Święty. Jezus został poczęty z Ducha Świętego, w Duchu Świętym wzrastał i przygotowywał się do wypełnienia misji, w mocy Ducha przeszedł dobrze czyniąc i nauczając wszystkich, a następnie w Duchu Świętym jako Najwyższy Kapłan złożył ofiarę pojednania i powrócił do życia. Tego Ducha przekazał Jezus Apostołom, aby przed Ducha prowadzeni szli aż na krańce świata i byli Jego świadkami. Ostateczny kres drogi ukazuje tajemnica Wniebowstąpienia Jezusa oraz Wniebowzięcia i ukoronowania Jego Matki.

 

za https://zr.diecezja.pl/strona-glowna

ost. aktualizacja: 2022-09-29
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
sw.jozef.stargard@gmail.com