Czwartek, 25 kwietnia 2024 r. imieniny: Jarosława, Marka, Wiki Czwartek IV tygodnia okresu wielkanocnego | Święto Św. Marka Ewangelisty

Rada duszpasterska

Rada duszpasterska 28 września 2022 wyświetleń: 1879

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – istniejąca w Parafii od czerwca 2022 roku – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w parafii. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie duszpasterzy w organizacji życia duszpasterskiego wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

➡️ W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą: 

                          ➡️ Proboszcz pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady

                          ➡️ Delegat wspólnoty chrystusowców pełniący urząd wikariusza 

                          ➡️ Przełożona wspólnoty Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla  

                          ➡️  Przedstawiciele - LIDERZY - grup duszpasterskich:
                                
                                1. Jolanta Jęrych - Sadowska / ŻYWY RÓŻANIEC

                                2. Bożena Siemińska / ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NSPJ 

                                3. Andrzej Giera / BRACTWO ŚW. JÓZEFA

                                4. Dorota i Jacek Biernaccy / DOMOWY KOŚCIÓŁ

                                5. Sebastian Rajtarowski / FRANCISZKANIE ŚWIECCY

                                6. Zofia Kasjan / WDOWY KONSEKROWANE 

                                8. Jadwiga Kotarska / ŚWIĘTOJAŃSKI KLUB SENIORA 

                                9. s. Małgorzata Michalik MChR / RODZINA FELICJAŃSKA 

                                10. Michał Piotrowski / WSPÓLNOTA WIARA I ŚWIATŁO

                                11. Małgorzata Masalska / PORADNICTWO RODZINNE 

                                12. Renata Kotłowska / CARITAS

                                13. Dariusz Pokaczajło / KRĄG BIBLIJNY 

                                14. Małgorzata Redlińska / ODNOWA W DUCHU ŚW.

                                15. Julia Giera / ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY WIECZERNIK 

                                16. Maria Czeronko / ZESPÓŁ MŁODYCH ANGELI VOX

                                17. Izabela Pankiewicz / ZESPÓŁ DZIECIĘCY PROMYKI MIŁOSIERDZIA 

                                18. Miłosz Tomaszewski / KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY - DM WIECZERNIK  

                                19. Jan Biernacki / LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

                                20. Magdalena Glapka / DUSZPASTERSTWO MŁODYCH EMMENUEL 

 

Częstotliwość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący.

 

Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

 

ost. aktualizacja: 2023-08-18
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
sw.jozef.stargard@gmail.com