Środa, 29 listopada 2023 r. imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina Środa tygodnia okresu zwykłego

Rodzina felicjańska

Rodzina felicjańska 28 września 2022 wyświetleń: 1439

Rodzina felicjańska

Jest wspólnotą zrzeszającą osoby pragnące służyć Bogu i Kościołowi w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek. Zgodnie z duchem św. Franciszka z Asyżu współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony.

Comiesięczne spotkania wspólnoty odbywają się w II sobotę m-ca o godz. 15:00 w domu zakonnym Sióstr Felicjanek.

Odpowiedzialną jest s. M. Nikodema Balcerzak CSSF  - przełożona lokalna wspólnoty sióstr 

Do Rodziny Felicjańskiej może być przyjęty każdy żyjący zgodnie z prawem Bożym i wymaganiami Kościoła oraz pragnący w sposób dla niego możliwy, włączyć się w życie charyzmatem Zgromadzenia. Przyjęcie dokonuje się przez zgłoszenie ustne lub pisemne do osoby odpowiedzialnej za Rodzinę Felicjańską w danej wspólnocie Sióstr Felicjanek.

Członkami rodziny Felicjańskiej mogą być osoby młode i dorosłe żyjące w rodzinach lub samotnie. Nie składają one żadnych zobowiązań w formie ślubów czy przyrzeczeń.

Każdy stara się prowadzić i pogłębiać swoje życie sakramentalne. Bierze udział w spotkaniach Rodziny Felicjańskiej prowadzonych przez osobę odpowiedzialną. Chętnie korzysta z lektury Pisma Świętego, poznaje Zgromadzenie, życie Jego Założycielki i innych patronów Zgromadzenia.

Osoby należące do Rodziny Felicjańskiej mogą uczestniczyć w modlitwach i pracach Sióstr Felicjanek. Powinni pomagać sobie nawzajem oraz osobom potrzebującym poprzez służenie swoim czasem, modlitwą, radą oraz innymi wartościami duchowymi i materialnymi.

ost. aktualizacja: 2022-09-28
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
sw.jozef.stargard@gmail.com