Wtorek, 29 września 2020 r. imieniny: Michaliny, Michała, Rafała Wtorek XXVI tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Biuletyny Bractwa

Biuletyn Bractwa św. Józefa nr 5.

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA „REDEMPTORIS CUSTOS” O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA   (część IV)
»

Biuletyn Bractwa św. Józefa nr 4.

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA „REDEMPTORIS CUSTOS” O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA   (część III)

»

Biuletyn Bractwa św. Józefa (3)

Czym jesteś, rodzino chrześcijańska?

Przesłanie Jana Pawła II z okazji I Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie (8 X 1994 r.) - fragmenty

Czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Słowa podobne do tych usłyszałem po raz pierwszy na początku Soboru Watykańskiego II. [jeden z kardynałów się pomylił i zamiast słowa „rodzina” powiedział „Kościół”: Czym jesteś Kościele chrześcijański?] . Gdy rozmyślałem i modliłem się przed tym spotkaniem, ten paralelizm wrył mi się w serce i w pamięć: Rodzina i Kościół. Rodzino chrześcijańska: czym jesteś? Odpowiedź znajdujemy już w początkach chrześcijaństwa: «Jestem Kościołem domowym». Innymi słowy: jestem małym Kościołem, Kościołem w domu.

»

Biuletyn Bractwa św. Józefa (2) m.in. o Halloween

Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszona podczas Mszy św. w Berlinie                                   
22 września 2011 r. (fragmenty).

(…) Myśląc o całym zastępie świętych i błogo-sławionych, możemy zrozumieć, co to znaczy żyć jako gałązki prawdziwego krzewu winnego – Chrystusa i przynosić wiele owoców. (…) W przypowieści o winorośli Jezus nie mówi: „Wy jesteście winnym krzewem”, ale „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15, 5). Oznacza to: „Tak jak gałązki są złączone z krzewem winnym, tak i wy należycie do Mnie! Należąc do Mnie, należycie także nawzajem do siebie”.

»

Biuletyn Bractwa św. Józefa (1)

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. w Kielcach (03.06.1991)

1. "Oto Twoja Matka i Twoi bracia" (Mt 12,47). Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają Mu o rodzinie. Przyszedł na świat jak każdy człowiek - On, Syn Człowieczy - poczęła Go Matka i Ona też wydała Go na świat. Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego - dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu.

»
Parafia św.Józefa | ul.św.Jana Chrzciciela 1, 73-110 Stargard
biuro@swjozef.stargard.pl